Fiscale tips voor eindjaar 2021

In deze blog informeer ik u graag over de fiscale tips vlak voor uw vermogens waarderingsmoment van 1-1-2022. Hierbij is het belangrijk dat u de cijfers opslaat voor de belastingaangifte van mei 2023. Onderstaand daarom een paar fiscale eindejaar tips.

1. Doe uw betalingen nog in 2021

Uw vermogen wordt op 1 januari 2022 gemeten voor de verschuldigde inkomstenbelasting over 2022 uit box 3. Hoe lager dit vermogen. Hoe minder inkomstenbelasting u betaald (of geen als u als u het drempelbedrag niet overschrijdt.) U kunt er dus voor kiezen om voor het einde van het jaar nog wat grotere aankopen te doen en die vooruit te betalen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Schenking
  • Aankoop van een auto
  • Aflossing van de hypotheek
  • Aflossing van belastingschuld
  • Een dure geplande reis in 2022.

2. Schenk belastingvrij aan uw (klein)kinderen

In 2021 is het bedrag om belastingvrij te schenken aan uw kinderen €6.604. Dit bedrag is iets lager voor uw kleinkinderen namelijk €3.244. In 2021 zijn deze vrijstellingen eenmalig verhoogd met €1000 euro dus maak hier zeker nog gebruik van want deze verdwijnen volgend jaar weer.

3. Maak voor de laatste keer scholingskosten vóór 2022

Per 1-1-2022 wordt de scholingsaftrek afgeschaft. Voor uw aangifte inkomstenbelasting van 2021 kunt u dus voor de laatste keer kosten in aftrek brengen voor scholing. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarde. Vanaf Maart 2022 komt er een subsidieregeling, ook wel STAP-budget genoemd.

4. Heeft u sterk wisselende inkomsten?

Heeft u in een periode van drie achtereenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten. Kijk dan wat het gemiddelde over deze drie jaar is en of dit lager is voor u. Dit noemt men ook wel middeling. Bij middeling wordt voor een periode van 3 jaar uitgegaan van uw gemiddelde inkomen. Dit houdt in dat u belasting terug krijgt als van minimaal 545 minder dan door u betaalde inkomstenbelasting.

5. Wilt u in 2021 nog schenken aan een goed doel?

Kijk eerst eens naar de culturele instelling dit kan, mits dit een ANBI betreft (algemeen nut beogende instelling), een aftrekpost van 125% opleveren. Dit heeft wel een max van €1250. Dit betekent dat als je €5000 schenkt aan een culturele ANBI dat u maximaal 6250 euro aftrekken, voor maximale voordelen.

6. Heeft u een BV, breng uw vermogen onder.

Het is interessant om spaartegoeden onder te brengen in je eigen BV. U betaald in uw BV enkel over de werkelijke rendementen. Bij dividenduitkeringen naar privé bent u inkomstenbelasting verschuldigd (box 2: 26.9%). Het spaartegoed wat u dus inbrengt bij de BV behoort hierdoor niet meer tot uw Box 3 vermogen.

Wilt u meer tips voor uw boekhouding of uw inkomstenbelasting door JH Finance laten doen, neem dan contact op, zodat we samen kunnen kijken wat voor u werkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *