Wet- en regelgeving Klokkenluidersregeling

Deze blog is vooral interessant voor de wet- en regelgeving binnen het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven en organisaties die in een korte tijd groeien krijgen te maken met verandering van wet- en regelgeving. Het gaat hierbij vooral om de bedrijven die van start-up naar scale-up gaan. Een van de verplichtingen is de de klokkenluidersregeling.

Waarvoor zou u een klokkenluidersregeling opstellen? Buiten het feit dat dit verplicht is zorgt dit ook voor een zekere integriteit van de organisatie. Het waarborgt een veilige bedrijfscultuur en zorgt daardoor dat collega’s beter werk afleveren.

Verplichte Inhoud

De wet verplicht bedrijven met meer dan 50 mensen binnen de organisatie tot het opstellen van een klokkenluidersregeling. Daarom is het belangrijk dat het duidelijk is bij wie u intern melding doet. U doet immers melding wanneer u het gevoel heeft dat er misstanden plaatsvinden binnen de organisatie. De volgende regelingen zijn verplicht volgens het Huis van Klokkenluiders:

  • Hoe gaat men intern met de melding van de klokkenluider om?
  • Is er sprake van een wettelijke misstand?
  • Bij wie moet de interne melding gedaan worden?
  • Dat de persoon bij wie de melding wordt gedaan betrouwbaar is en hier vertrouwelijk mee omgaat.
  • Dat de melder een adviseur mag inschakelen om de melder van advies te voorzien.
  • De werkgever is verplicht om iedereen die werkzaam is schriftelijk of digitaal te informeren.
  • Is het niet mogelijk om intern melding te doen, dan moet er gemeld worden dat dit extern kan en dat de melder rechtsbescherming heeft.

Het is belangrijk voor een werkgever om goede afspraken op papier heeft staan omtrent de klokkenluidersregeling omdat dit een veilige bedrijfscultuur bevordert. Iedereen binnen de regeling dient op de hoogte zijn wie wat en wanneer doet. Meestal maakt een CEO of een HR-medewerker deze regeling.

Voor meer informatie kan u terecht bij huisvoorklokkenluiders.nl. Zij zorgen ervoor dat de “klokkenluider” geen last heeft van zijn of haar melding. Hier kunt u om advies en hulp vragen. Ook kunt u hier terecht bij vermoedens ofwel wetende dat er misstanden plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *